Bestuur & commissies

Naast het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) hebben we drie algemene bestuursleden die zorgen voor aansturing van de diverse commissies (jeugdcommissie, kantinecommissie, wedstrijdcommissie, clubbladredactie en parkbeheer).

Het bestuur, bijgestaan door de commissies, zorgt voor de uitvoering van het verenigingsbeleid. Dit beleid wordt bepaald door alle stemgerechtigde leden (18 jaar en ouder) in de Algemene Ledenvergadering. Het verenigingsjaar loopt van 1 november t/m 31 oktober; in de maand november wordt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden.

MEER WETEN?

Voor wie nog meer wil weten over de structuur van de vereniging is een exemplaar van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement beschikbaar bij de secretaris en in het clubgebouw.

T.C.M. is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (K.N.L.T.B.) onder nummer 72306, provincie Utrecht.

Het huidige bestuur is als volgt samengesteld:

 voorzitter   Pëtrick Jongkind 06-26378123 voorzitter@tcm-meerkerk.nl
 secretaris  vacature 06-42758141 secretariaat@tcm-meerkerk.nl
 penningmeester Cor Chaigneau 06-29037523 penningmeester@tcm-meerkerk.nl
 algemeen Tilly Bastiaans 06-42331965 
 algemeen Peter den Besten  technischecommissie@tcm-meerkerk.nl
 algemeen Suzanne Spoor  
    
 commissie zonder bestuurszetel:
 sponsorcommissie Patrick Marsman  sponsorcommissie@tcm-meerkerk.nl 
 redactie clubblad Mascha Maasland  redactie@tcm-meerkerk.nl
Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang