Lid worden

Inschrijfformulier:
Als u op de onderstaande link klikt, krijgt u in een nieuw venster het inschrijfformulier in beeld. Print het uit en stuur het per post aan het secretariaat van TCM: Patrijs 95, 4231 EG  Meerkerk.

download hieronder het inschrijfformulier

inschrijfformulier in DOC-formaat

inschrijfformulier in PDF-formaat

Contributie

Volgens de voorschriften van de KNLTB kan pas nadat de betaling van de contributie ontvangen is de lidmaatschaps-pas worden verstrekt. De penningmeester stuurt ieder lid een factuur. Gespreid betalen is ook mogelijk. Hier over kunt u contact opnemen met de penningmeester.

De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de leden in de Algemene Ledenvergadering.

Voor het seizoen 2023 is de contributie vastgesteld op € 150,00 voor senioren en € 75,00 voor junioren van af 13 jaar. (In het kalenderjaar waarin je 18 jaar wordt, ben je senior).

Kinderen van 4 t/m 6 jaar betalen € 30,00 per jaar (geen afdracht aan de KNLTB).
Van 7 t/m 12 jaar zijn de kosten per jaar € 55,00 (excl. 19 euro afdracht aan de KNLTB).

Wanneer het lidmaatschap in de loop van het seizoen begint, gelden aangepaste tarieven.

GEREDUCEERD TARIEF

 lid in

 senioren

studenten 18 t/m 21 jaar

 junioren vanaf 13 jaar

 daluren

 januari

 € 150 *

€ 104 *

 € 75 *

 € 90 *

februari

 € 137,50 *

€ 95,50 *

 € 69 *

 € 82,50 *

maart

 € 125 *

 € 87 *

 € 63 *

 € 75 *

april

 € 112,50 *

  € 78,50 * 

 € 57 *

 € 67,50 *

mei

 € 100 *

  € 70 * 

 € 51 *

 € 60 *

juni

 € 87,50 *

  € 61,50 * 

 € 45 *

 € 52,50 *

juli

 € 75 *

 € 53 *

 € 39 *

 € 45 *

augustus

 € 62,50 *

  € 44,50 * 

 € 33 *

 € 37,50 *

september

 € 50 *

  € 36 * 

 € 27 *

 € 30 *

 oktober

 € 37,50 *

  € 27,50 *

 € 21 *

 € 22,50 *

november

 € 25 *

   € 19 * 

 € 15 *

 € 15 *

december

 € 12,50 *

  € 10,50 *

 € 9 *

 € 7,50 *

 Winterlid :
oktober t/m maart

 € 70

 € 50

 € 35

 

TCM kent ook een zogenaamd "daluren lidmaatschap". Als daluren-lid mag alle werkdagen tot 18.00 uur van de banen gebruik worden gemaakt. Deelname aan door TCM georganiseerde activiteiten (toernooien, competities, uitwisselingen, e.d.) is bij deze vorm van lidmaatschap niet toegestaan. Het tarief voor dit daluren-lidmaatschap is vastgesteld op € 90 voor het gehele jaar.

Voor leden die langdurig niet (meer) kunnen spelen, maar toch betrokken willen blijven bij de vereniging kent TCM het lidmaatschap voor "rustende leden". Het tarief hiervoor is vastgesteld op € 35 per jaar.

Vanaf het derde lid per gezin wordt een korting op de contributie toegepast.

* exclusief € 19,00 afdracht KNLTB      

Opzeggingen voor het nieuwe verenigingsjaar dienen uiterlijk op 1 december van het lopende verenigingsjaar bij het secretariaat binnen te zijn.

Tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap geeft geen recht op restitutie/kwijtschelding van (een deel van) de verschuldigde contributie.

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang