Zelfwerkzaamheid

Een vereniging als T.C.M. zou in deze tijden niet lang kunnen overleven wanneer alle noodzakelijke werkzaamheden door betaalde krachten zouden moeten worden uitgevoerd. Om als club toch te kunnen blijven bestaan zonder een onbetaalbaar hoge contributie te moeten betalen, is door de leden van T.C.M. gekozen voor een systeem waarin ieder (senior) lid verzocht wordt zijn of haar steentje aan de noodzakelijke werkzaamheden bij te dragen. De zelfwerkzaamheid bedraagt ongeveer 16 uur per seizoen.

Aan het einde van het seizoen kan een lid zijn voorkeur voor een bepaalde vorm van zelfwerkzaamheid in het volgende jaar doorgeven aan het secretariaat.

Indien een lid opgeeft geen zelfwerkzaamheid te verrichten, ontvangt dit lid bij de contributienota een nota voor de afkoop hiervan. De hoogte van de afkoopsom wordt door de algemene ledenvergadering bepaald en is momenteel vastgesteld op € 80,00.

Voor alle werkzaamheden geldt dat ieder lid verplicht is het hem/haar toebedeelde werk te doen op de afgesproken tijd. In geval van verhindering is het lid zelf genoodzaakt voor vervanging te zorgen. In de praktijk komt dit neer op ruilen met iemand die dezelfde werkzaamheden verricht. Vervanging van diensten mag uitsluitend door leden van T.C.M. geschieden.

Indien leeftijd of lichamelijke beperking aanleiding mocht geven tot aanpassing dan wel beperking van de zelfwerkzaamheid, wordt in overleg met het bestuur naar een passende invulling gekeken.

Gelukkig zit er achter dit verhaal een bijzonder positieve achtergrond: In de praktijk is het niet alleen maar noodzakelijk, maar ook erg prettig om gewoon met elkaar zoveel mogelijk te doen om onze tennisclub op een plezierige manier te laten voortbestaan. Vele handen maken zeker ook in dit geval licht werk.

De mogelijke werkzaamheden in het kader van zelfwerkzaamheid zijn:

  • Bar- /keukendienst
  • Baan- en parkonderhoud
  • Schoonmaak kantine en gebouw
  • Bestuur of commissiewerk

Naast de bovenstaande werkzaamheden zijn er ook taken die tot een bepaald cluster toebehoren zoals het begeleiden van jeugdactiviteiten,
communicatie of het plannen van verschillende werkzaamheden. Kijk hiervoor op onze vacaturebank.

Een efficiënte verdeling van de werkzaamheden kan "vrij kiezen" uit de mogelijkheden mogelijk verhinderen.

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang