Privacyverklaring

Identiteit

Deze privacyverklaring geldt voor Tennisclub Meerkerk gevestigd te Meerkerk.

Contactgegevens

TC Meerkerk
Rijskadeveld 17
4231 DZ Meerkerk

Contactgegevens voor privacy gerelateerde vragen:
Contactpersoon: Willemijn Looman
E-mailadres: secretariaat@tcm-meerkerk.nl
Telefoonnummer: 06 427 581 41

Persoonsgegevens

Een persoonsgegeven is elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie direct over iemand gaat of naar deze persoon te herleiden is. Dat het om een natuurlijke persoon moet gaan, houdt in dat gegevens van overleden personen of van organisaties geen persoonsgegevens zijn.

De volgende persoonsgegevens worden door ons verwerkt en worden alleen gebruikt voor de onder het kopje Doeleinden beschreven doeleinden.

 • Naam (voor- en achternaam)
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Pasfoto’s
 • Foto's gemaakt tijdens evenementen op ons tennispark
 • Bondsnummer (als u eerder lid bent geweest van de KNLTB)

Doeleinden en rechtsgronden

De gegevens die door ons verwerkt worden, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Contact opnemen via de website, mail of telefoon
 • Uitnodigen voor activiteiten
 • Maken en publiceren van een kantinedienstrooster
 • Voeren van de ledenadministratie
 • Organiseren van competities en toernooien
 • Publiceren van uitslagen van officiële KNLTB evenementen
 • Aanmelden als lid bij de KNLTB
 • Verzorgen van verslagen in woord en beeld in/op diverse media waaronder ons clubmagazine
 • Het aanvragen van subsidie (voor de jeugd)

Ontvangers

De gevraagde en ontvangen persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan de volgende partijen:

 • KNLTB (ClubApp)
 • E-mail toepassing Round Cube
 • Gemeente Zederik
 • Het Kontakt
 • Visual Reality (toernooi.nl)
 • Facebook
 • Instagram

Duur

De persoonsgegevens die opgevraagd zijn voor de onder Doeleinden beschreven doeleinden zullen tot 5 jaar na beëindiging van het lidmaatschap bewaard worden en daarna zullen de gegevens worden gewist en/of vernietigd en niet verder verwerkt worden voor andere doeleinden.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via eerder genoemde contactgegevens.

Recht op inzage, rectificatie en/of wissen

De betrokkene (degene op wie de persoonsgegevens van toepassing zijn) heeft het recht de gevraagde gegevens in te zien of te wissen. Tevens heeft de betrokkene recht op rectificatie bij verkeerd publiceren (anders dan opgegeven door de betrokkene) van de gegevens.

Ook als de persoonsgegevens met toestemming zijn verkregen bestaat het recht om deze toestemming in te trekken.

Voor verzoek tot inzage of verwijdering van uw gegevens kunt u contact opnemen met ons via eerder genoemde contactgegevens. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klachten

De betrokkene heeft het recht om tegen de verwerking van of omgang met uw persoonsgegevens een klacht in te dienen. Dit kan bij Autoriteit Persoonsgegevens. Voordat u dit doet, neem altijd eerst contact op met ons.

Derde landen

Sommige persoonsgegevens worden doorgegeven aan ‘derde landen’. Dat wil zeggen dat de servers waarop deze informatie opgeslagen wordt zich buiten Europa bevinden. In dit geval geldt dit voor Facebook die haar servers in Amerika hebben staan. Bedrijven in Amerika die het Privacy Shield certificaat hebben gaan adequaat om met persoonsgegevens. Facebook en Instagram zijn Privacy Shield gecertificeerd.

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang